Biz tip

2014
0

Ako zistíte, že patentu zanikla právna ochrana? Ktoré patenty v Európe nepoužívajú ochranu a sú voľne využiteľné?…