Aktuálne číslo

2015
0

Normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie,avšak ich dodržanie jednoznačne zabezpečuje používateľovi právneho predpisu…

2015
0

Vzhľadom na to, že informatizácia spoločnosti za uplynulé obdobie výrazne narástla, vzrastali aj potreby a požiadavky…

1 2 3 4 5 7