Legislatíva

Legislatíva eu-spolocnost
0

Snahy o vytvorenie najkonkurenčnejšieho podnikateľského prostredia v EÚ, uľahčenie voľného pohybu tovarov a služieb a odstránenie prekážok podnikania, vyplývajúcich…