Legislatíva

Legislatíva
0

Snahy o vytvorenie najkonkurenčnejšieho podnikateľského prostredia v EÚ, uľahčenie voľného pohybu tovarov a služieb a odstránenie prekážok podnikania, vyplývajúcich…