Téma

2015
0

Normy sa považujú za minimálne odporúčané technické riešenie,avšak ich dodržanie jednoznačne zabezpečuje používateľovi právneho predpisu…

2014
0

Prostredníctvom uľahčovania nových typov sieťovania a aktivít spolupráce Cieľom je stimulovať medzisektorové aktivity a transferovať poznatky pre…