Podnikanie na mesačnej báze vydáva:

 

sba_header

Slovak Business Agency

Karadžičova 2

811 09 Bratislava 2

Slovenská republika
+421 2 203 63 100

podnikanie@sbagency.sk

www.sbagency.sk

 

 

Šéfredaktorka:

Jana Katreniaková

katreniakova@sbagency.sk

 

Redaktori:

Oľga Némethová
Anna Augustínová

 

Grafické spracovanie:

Vladimír Miškovský

miskovsky@sbagency.sk


Meno a Priezvisko:

Vaša emailová adresa:

Vaša správa: